Płytki na różnych podłożach

Basen w ogrodzie
28 stycznia 2018
Płytki klinkierowe
5 listopada 2018

O ile układanie płytek na nowych podłożach wykonanych z zaprawy cementowej czy betonie nie nastręcza większych problemów, o tyle w przypadku pomieszczeń o podłożach tzw. nietypowych napotkać można często wiele trudności. Podłoże pod płytki ceramiczne powinno być odpowiednio sztywne, wytrzymałe i równe. Powinno być ono czyste, o dobrej przyczepności i bez części słabych. Różnie to wygląda w przypadku powierzchni wcześniej malowanych, pokrytych starymi płytkami ceramicznymi, podłoży drewnianych czy lastrykowych. Przed przystąpieniem do klejenia płytek musimy doprowadzić te powierzchnie do odpowiedniego stanu. Przede wszystkim należy sprawdzić przyczepność powłok, które mają być bazą pod płytki ceramiczne.

POŁOŻENIE PŁYTKI NA POMALOWANEJ ŚCIANIE

W przypadku powłok malarskich trzeba sprawdzić ich przyczepność do tynku za pomocą nacięć i opukiwania. Jeżeli po wykonaniu nacięć powłoka nie łuszczy się możemy uznać jej przyczepność a wystarczającą. Jeżeli warstwa farby łuszczy się musimy ją usunąć. Natomiast głuchy odgłos przy opukiwaniu znaczy, że tynk ma niską przyczepność i należy go skuć. Wszelkie braki czy nierówności należy uzupełnić szpachlami, ewentualnie klejem, po czym zagruntować ścianę. Stare stabilne i mocne podłoże należy dodatkowo wzmocnić wykonując gęste nacięcia o głębokości 3-4mm. Jeżeli nacinanie nie jest możliwe, należy zmatowić powłokę malarską gruboziarnistym papierem ściernym. Tak jak poprzednio traktujemy ścianę gruntem wzmacniającym przyczepność. Na tym etapie możemy przystąpić do klejenia płytek.

POŁOŻENIE PŁYTEK NA STARE PŁYTKI

Podobnie wygląda przygotowanie do klejenia płytek na wcześniej przyklejonych płytkach ceramicznych. Pierwszym krokiem jest stwierdzenie, czy istniejące płytki dobrze trzymają się podłoża. Jeżeli po opukaniu okaże się, że przyczepność płytek jest wystarczająca, możemy przystąpić do ich odtłuszczenia, zmatowienia, uzupełnienia niewielkich ubytków, wyrównania np. przy brakach w fugach. Klejenie systemem „płytka na płytkę” wymaga użycia kleju o zwiększonej przyczepności i elastyczności, np. wysokoelastycznej zaprawy klejowej firmy SOPRO. Układanie płytek tą metodą skraca czas remontu, unikamy również bałaganu i kosztów związanych ze skuwaniem starych okładzin. Są jednak wady tej metody. Przede wszystkim pomieszczenie, w którym zastosujemy to rozwiązanie zmniejszy swoje wymiary a zwiększy obciążenie ścian. Trudno jest również zachować równość ścian, stąd wymagane jest duże doświadczenie wykonawcy. Rozważyć musimy także taką możliwość, że na dłuższą metę stara glazura może nie utrzymać ciężaru nowej.

POŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZCE LASTRYKOWEJ

Często w starych zabudowach spotykamy bardzo popularne kiedyś posadzki lastrykowe, które możemy potraktować jako podkład pod nowe okładziny. Posadzce takiej musimy jedynie nadać chropowatość poprzez frezowanie, naprawić pęknięcia, a następnie dokładnie ją oczyścić i odkurzyć. Powinniśmy również zastosować środek gruntujący, który pozwoli pozbyć się skutków zatłuszczenia powierzchni oraz zwiększy jej przyczepność. Jeżeli jednak mamy na powierzchni zabrudzenia lub warstwy o słabej wytrzymałości należy je bezwzględnie usunąć.

POŁOŻENIE PŁYTEK NA PODŁOŻU DREWNIANYM

Bardziej skomplikowane jest układanie płytek na istniejącym podłożu drewnianym. Trudności, które na nas czekają w przypadku starej drewnianej podłogi to możliwa jej niestabilność, zła jakość osłabionego użytkowaniem drewna, zabrudzenia z farby czy lakieru, niejednorodność powierzchni.
Podstawową sprawą jest sprawdzenie stanu stropu i nośności konstrukcji przy zakładanym obciążeniu. Następnie musimy zająć się wyrównaniem powierzchni. W przypadku gdy jest ona równa i nośna, a nie jesteśmy zmuszeni do wprowadzania dodatkowych warstw dźwiękochłonnych, termo- czy hydroizolacyjnych to po uzupełnieniu ubytków i zabezpieczeniu drewna specjalnym gruntem, możemy przystąpić do klejenia płytek.
Gorzej sprawa wygląda gdy mamy do czynienia z bardzo zniszczoną podłogą drewnianą. Najprostszym rozwiązaniem w tym przypadku jest zastosowanie suchych jastrychów stanowiących doskonałe podłoże pod płytki. Alternatywą jest wykonanie wylewki na folii. Warunkiem jest jednak zbadanie wytrzymałości stropu ze względu na dodatkowe obciążenie związane z wymaganą grubością warstwy podkładowej.

Podsumowując, wykonanie nowej okładziny z płytek ceramicznych na podłożach nietypowych
wymaga wiedzy i doświadczenia. Warto zdać się w tym przypadku na dobrego wykonawcę, który zastosuje optymalną metodę w zastanych warunkach wykorzystując do tego szereg środków chemii budowlanej i najskuteczniejsze rozwiązania techniczne.